Agrivoltaika: Propojení moderní energetiky a ekologického hospodaření

Pilíře, na kterých stavíme

Záleží nám na tom, abychom v obnovitelné energetice přicházeli s inovativními řešeními citlivými ke krajině a prospěšnými pro region a přispívali k energetické soběstačnosti České republiky.

K naplnění těchto cílů přispívají principy moderní energetiky a agrivoltaika, které staví na následujících pilířích:

Citlivě k půdě a ke krajině

Záměrem je rekultivovat půdu, umožnit vznik úhoru a zvyšovat tak hodnotu a výnosnost půdy. Rovněž i zajistit klidné útočiště rostlinným a živočišným druhům, přispět k tvorbě přirozeného ekosystému a zvyšování biodiverzity v  krajině.

Prospěšně pro region

Výhody kombinující solární výrobu elektřiny se zemědělskou a chovatelskou činností jsou pro region mnohé: od snížení spotřeby vody, přes obnovu biotopů, až po místní ekonomický rozvoj.

Zemědělství budoucnosti

Agrivoltaika umožňuje dvojí využití půdy: pro zemědělství i energetiku. Výroba čisté energie probíhá na půdě bez ztráty její hlavní funkce a je tak využita efektivně, čistě a udržitelně pro budoucnost.

Soběstačnost České republiky

Zvyšujeme energetickou soběstačnost Česka, které stojí před četnými výzvami v budování soběstačnosti ve výrobě elektrické energie, zajištění bezpečnosti elektrizační soustavy a v dosažení klimaneutrality do r. 2050.

Vznikne významný zdroj elektrické energie na úrovni ČR. 

PROJEKT FVE RASOŠKY:
PROSPĚŠNÝ PRO VÁS, REGION I ČR

V Královéhradeckém kraji, v lokalitě obcí Rasošky, Nový Ples a Vlkov vznikne FVE Rasošky o celkovém instalovaném výkonu cca 140 MWp.

Projekt přinese obcím v regionu i jednotlivým obyvatelům řadu benefitů a příležitostí. Jednorázové příspěvky i pravidelné roční příspěvky do rozpočtu obce, pracovní příležitosti a další.

Novela "Lex OZE 2" slibuje umožnit využití komunitní energetiky. Společenství tedy bude v rámci energetických komunit moci budovat nové obnovitelné zdroje nebo sdílet energii ze zdrojů stávajících.

Prospěch všem stranám

Agrivoltaika je mimořádně efektivní koncept přinášející řadu synergií.

  • Zadržuje vlhkost v půdě a zemědělským plodinám tak poskytuje ideální mikroklima.
  • Zvyšuje výnosnost (poskytuje potřebný stín či polostín, zvyšuje kvalitu půdy). Poskytuje prostor a potravu živočichům. Efektivně využívá sílu slunce a země zároveň.
  • Je prospěšná jak pro přírodu a krajinu, tak pro obce a její občany.

Technologie pro rozvoj regionu

Pro rozvoj agrivoltaiky na českém venkově jsou zásadní vhodně zvolené technologie. Proto dlouhodobě spolupracujeme s ČVUT v Praze. 

Jsme průkopníky nových trendů v oblasti moderní energetiky, která nezatěžuje životní prostředí a zvyšuje energetickou soběstačnost regionu. Naše technická řešení dodávají elektřinu v žádanějších denních časech ráno a večer.

Spolupracujeme

Přijďte si prohlédnout

Stavte se za námi, prohlédněte si vzorovou instalaci a přesvědčte se o přínosech pro náš region. Záleží nám na prozvoji našeho regionu. Sami v něm žijeme. Vzorová instalace je umístěna vobci Rasošky.

Připravili jsme pro Vás vizualizaci