Cookie Policy

pro web agrivoltrasosky.cz provozovaný společností AGRIVOLT RASOŠKY s.r.o.

1. Společnost AGRIVOLT RASOŠKY s.r.o. se sídlem V Šáreckém údolí 764/1 Dejvice, Praha 6 16000, IČ
14433249, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 365606, jakožto provozovatel této webové stránky a jako správce osobních údajů podle č. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče (viz dále), nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@agrivoltrasosky.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce, v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

10. Správce shromažďuje na svým webových stránkách následující soubory cookies:
Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

11. Co jsou to cookies. Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu decci.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

12. Jaké se dělí cookies. Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran. Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče. Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

13. Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies. Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera – http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Znění Cookie Policy k 24. 5. 2018.

Připravili jsme pro Vás vizualizaci