Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pro zaměstnance, pracovníky a dodavatele

  • Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti AGRIVOLT RASOŠKY s.r.o.

Pro osoby, které jsou smluvní stranou smlouvy o zřízení věcného břemene

  • Oznámení o ochraně osobních údajů pro osoby, které jsou smluvní stranou smlouvy o zřízení věcného břemene – AGRIVOLT RASOŠKY s.r.o.

Připravili jsme pro Vás vizualizaci